Privatnost in sigurnost podatkov

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Podjetje Dekorativna točka d.o.o. se obvezuje zaščititi vse osebne podatke kupcev, na način, da vzame samo nujne, osnovne podatke o kupcu/uporabniku, kateri so nujni za ispolnjevanje naših obveznosti; informira kupce o načinu uporabe zbranih podatkov, redno daje kupcem možnost izbire o uporabi njihovih podatkov, vključno z možnostjo izbire želijo ali ne želijo, da se njihovo ime uporablja s seznama, kateri se koristi za marketinške kompanije. Vsi podatki o uporabnikih se strogo čuvajo in so dostopni  samo zaposlenim  katerim so ti podatki nujni za obavljanje dela. Vsi zaposleni v podjetju Dekorativna točka d.o.o. in poslovni partnerji odgovorni su za spoštovanje načel zaščite privatnosti.

Podjetje se obvezuje uporabljati maksimalne mere sigurnosti z namenom zaščite interesa Kupcev in preprečiti eventualno zlorabo informacij,odgovornim se ne smatramo edino v slučaju  zlorabe za katere se ne može dokazati, da su nastale kot posledica tehnično-sigurnostnega ispusta sestave web trgovine ali ispust zaposlenih  Dekorativna točka d.o.o. (OIB HR25466477653 )

Z zaključkom naročila potrjujete, da ste seznanjeni z vsemi prodajno-plačilnimi pogoji,kateri so tukaj navedeni, da ste bili pri registraciji na njih opozorjeni in jih sprejemate.

ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV – GDPR

Uvodne določbe

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Europskega parlamenta in svetaa od 27. aprila 2016. o zaštčti posameznika glede uporabe osebnih podatkov in o slobodnemu premiku istih podatkov ter o razveljavitvi  Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., v daljnjem tekstu: Splošna uredba o varstvu podatkov), katera je v popolni uporabi od dne 25. maja 2018. leta v Republiki Hrvatški in vseh državah članicah Evropske unije, kot v Zakonu o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov (Narodne novine številka 42/18, v daljnem tekstu: Zakon) torej v skladu z zakonskimi  okviri zaščite osebnih podatkov v Republiki Hrvatški in Evropski uniji, ter najbolji evropski praksi, društvo DEKORATIVNA TOČKA društvo z omejeno odgovornost za trgovino in usluge, s sedežem v Republiki Hrvatški, Poznanovec, Ulica Alojza Člekovića 17, vpisano v sodniški register Trgovskega sodišča v Zagrebu pod matično številko subjekta vpisa (MBS): 081133330, osebna identifikacijska številka (OIB): 25466477653 (v daljnjem tekstu: Društvo), kot vodja obdelave osebnih podatkov uporabnikov svojih uslug in kupcev, izdelala je Politiko o zaščiti osebnih podatkov uporabnikov uslug in kupacev. Politika o zaščiti privatnosti je enosmerno obvezovalni pravni akt utemeljen na osnovnih načelih o obdelavi osebnih podatkov, s katerim se regulira kateri podatki uporabnikov ali kupcev se zbirajo, na kateri način se ti podatki obdelujejo, v katere namene se uporabljajo. Politika o zaščiti privatnosti hkrati upoznava uporabnike usluge ali kupce z njihovimi pravicami v zbiranju ter daljnji obdelavi osebnih podatkov, ter njihovi zaščiti v širem smislu.

Politika o zaščiti osebnih podatkov se temelji po načelih obdelave osebnih podatkov: načelu zakonitosti, transparentnosti ter najboljše prakse, načelu omejene obdelave in zmanjšanju količine podatkov, načelu točnosti in popolnosti osebnih podatkov, načelu omejenega shranjevanja, načelu celotnosti in tajnosti podatkov, načelu odgovornosti, načelu zaupanja in poštene obdelave, načelu priložnosti (namen obdelave), načelu obdelave v neimenovani (anonimizirani) obliki.

Politika o zaščiti osebnih podatkov se uporablja pri vseh uslugah katere nudi Društvo, cilj Politike je, da na jasen in transparenten način spozna uporabnike in kupce z načinom obdelave  njihovih osebnih podatkov in njihovih pravicah. Predvsem, uporabniki/ali kupci se lahko v  vsakem trenutku obrnejo Društvu z zahtevo o spremembi, dopolnilu, ali ažuriranju njihovih podatkov, kot o obvestilu za katere namene gredo njihovi podatki.

Za obdelavo osebnih podatkov odgovorno je Društvo:
DEKORATIVNA TOČKA društvo z omejeno odgovornostjo za trgovino in usluge, s sedežem v Republiki Hrvaški, Ulica svete Doroteje 76, 10297 Jakovlje, vpisano v sodiški register Trgovskega sodišča v Zagrebu pod matično štebilko subjekta vpisa (MBS): 081133330, osebna identifikacijska številka (OIB): 25466477653.

Kontakt podatki uslužbencev za zaščito osebnih podatkov:

Način zbiranja in vrste podatkov, ki se zbirajo
Posamične usluge katere Društvo nudi zahtevajo zbiranje osebnih podatkov uporabnikov ali kupcev, osnovni podatki se jemljejo na sledeči način:

 1. direktno od strani samih uporabnikov ali kupcev na način, da uporabniki ali kupci sami pošljejo s privolitvijo Društvu kot voditelju obdelave v določenemu opsegu podatkov kateri so nujni  za primerno uslugo. Z namenom  pridobitve primerne usluga uporabnik ali kupec je dolžan podati Društvu naslednje podatke, kateri so istemu potrebni za sklemitev pogodbenega razmerja zaradi omogočanja usluge ali prodaje določenih izdelkov iz svojega asortimana:a) ime in priimek;
  b) naslov;
  c) EMŠO
  d) datum rojstva;
  e) kontakt številka telefona / mobitela;
  f) kontakt podatke elektronske pošte (e-mail naslov);
  g) podatki iz osebne izkaznice;
  h) podatki o bančnem računu in številki kartice za potrebe reguliranja obveze plačanja;
 2. Iz drugih virov, oziroma od naših poslovnih partnerjih ali iz javno dostopnih virov (npr, podatki dostopni pogledom v telefonski imenik ili druge javno dostopne servise);
 3. Automatsko z obiskom naših mrežnih (web) strani in aplikacijah, pri čemer se gre o podatkih kateri so pridruženi mrežnim identifikatorjem (naslovi internetskih protokolov ter identifikatorji piškotkov, kot što su Google Analytics za spremljanje interakcije uporabnikov ali kupcev).

Piškotki so mala podatkovna datoteka katera se pohranjuje na računalniku ali mobilnemu aparatu pri obisku določenih  web-strani. Piškotki se uporabljajo zaradi omogočanja boljšega uporabniškega iskustva vsakega uporabnika ali kupca, shranjevanje uporabniške nastavitve ali kupca, s ciljem da bi bile web-strani učinkovitejše,ter za spremljanje in testiranje uporabe teh web-strani Društva. Piškotki omogočajo tudi za spremljanje uporabe interneta in izdelavo uporabniškega  profila, ter za prikaz prilagojenih internetskih oglasov na podlagi preferenc uporabnika ali kupca.

Z isključivanjem ali blokiranjem piškotkov uporabnik ali kupec lahko vseeno pregledava web-strani Društva. Verjertno obstaja možnost, da določene možnosti ali funkcionalnosti web-strani ne bodo dosegljive takemu uporabniku ali kupcu, ali pa bo čas potreben za dostop določenim funkcijam web-strani biti daljši od običajnega.

Predmetni omrežni identifikatorji lahko puščajo sledi, kateri v kombinaciji z drugim identifikatorjem in informacijam katere nudi ponudnik internetnih storitev, lahko služijo za identifikacijo uporabnika ali kupca. Za navedeni namen zbiramo in obdelujemo naslednje informacije:

 1. informacije o IP naslovu;
 2. informacije o uporabi določenih aplikacij;
 3. informacije o navadah uporabnika ali kupca – omenjene podatke ustvarjamo za namen profiliranja uporabnikov ali kupcev

Količino, ali obseg osebnih podatkov katere Društvo zbira je odvisno o vrsti usluge katero Društvo omogoča svojim uporabnikom ali kupcem, in o pravni osnovi na temelju katere isto zbira podatke. Društvo nenehno skrbi o zbiranju le potrebnih osebnih  podatkov,ki so potrebni za dosego z zakonom določenega namena za katero se podatki obdelujejo.

Za katere namene se osebni podatki zbirajo in obdelujejo

Osebne podatke Društvo zbira, da bi lahko zagotovili, vzdrževali, ščitili in poboljšali svoje storitve vezane za nakup določenih izdelkov ali usluge,da bi razumeli načins katerim uporabniki ali kupci uporabljajo opravljene storitve in uporabo mrežne (web) strani Društva,kot za namene izvajanja pogodbenih obveznosti Društva. Take informacije Društvo zbira na temelju pristanka uporabnika ali kupca v enega ali več natančno določenih namenov.

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

Društvo zbira ter dalje obdeluje osebne podatke uporabnika ali kupca z namenom sklenitve in izvedbe pogodbe, svetovanje, reševanje pritožb uporabnika ali kupca ter druge usluge, ki so povezane s sklepanjem in izvajanjem pogodb v skladu z ustreznimi predpisi.

Pravno osnovo za obdelovanje osebnih podatkov uporabnika ali kupca za naprej določene namene predstavlja nujnost sklenitve pogodbe, razen v slučaju, da uporabnik ali kupec ne želi dati osnovne podatke,takrat  Društvo ne moreskleniti pogodbo niti se lotiti posameznih dejanj v zvezi z izvajanjem sklenjene pogodbe.

Ispolnjavanje zakonskih obveznosti

Društvo je obvezno na podlogi vložene pisne zahteve uporabnika ali kupca na gor označenem naslovu uradnika za zaščito osebnih podatkov ter istemu omogučiti pristop njihovim  osebnim podatkom katere obdeluje, popravek nepravilnih osebnih podatkov, brisanje osebnih podatkov ali omejevanje obdelave osebnih podatkov, ter jih seznaniti z možnostjo reklamacij na obdelavo osebnih podatkov ter pravico na prenosljivost podatkov.

Neposredno oglaševanje (marketing)

Kontakt podatki uporabnika ali kupca se lahko uporabljajo za pošiljanje reklamnih obvestil, o izdelkih in storitvah Društva,samo v primeru če je uporabnik ali kupec dal dovoljenje za tako obdelavo in obstaja zakoniti interes Društva za takšna dejanja, razen če so od teh interesov močnejši interesi ali temeljne pravice in sloboda uporabnika ali kupca,ki zahtevajo zaščito osebnih podatkov.

Društvo lahko koristi kontakt podatke in osebno kontaktirati uporabnika ali kupca na osnovi podatkov, ki jih ima, na podlagi zakonitega interesa za pošiljanje reklamnih obvestil o vseh izdelkih in storitev katere zagotavlja z uporabo vseh dostopnih kanalov za reklamiranje, razen če se uporabnik ali kupec ne strinja.

Da bi kupec lahko dobival obvestila katera odgovarjajo njegovim željam in navadam,potrebno je ,da Društvo koristi določene podatke uporabnika ali kupca za izdelavo osebnih reklamnih obvestil. Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov v navedene namene je zakoniti interes Društva, razen če so od tega interesa važnejši interesi ali osnovne pravice ter sloboda, ki zahtevaju zaščito podatkov.

Notranji nameni

Društvo uporablja določene podatke uporabnika ali kupca isključno za potrebe lastne evidence z namenom zaščite zakonitih interesov uporabnika ali kupca, ali Društva. Na primer, zgoraj navedeno vključuje uporabo osebnih podatkovu z namenom kreiranja ponudbe katera bi zadovoljevala potrebe in želje uporabnika ali kupca, tržne raziskave in analize.

Posredovanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko posredujemo drugim podjetjem z namenom izvrševanja naših obveznosti do vas ali naših zakonskih obveznosti (npr. knjigovodstvenim servisom, servisom  javne uprave, davčni upravi in pod.)
Naštete družbe lahko uporabljajo te podatke isključno na način predviden s to Izjavo. Npr. če obdelujemo Vaše osebne podatke na temelju soglasja, povlačenje soglasja bo poslano na omenjena društva.

Podatki o potencijalnih uporabnikih

Društvo je pooblaščeno za zbiranje podatkov o potencijalnih uporabnikih ali kupcih njihovih storitev ali izdelkov. Ti podatki uključujejo osnovne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte) ali zanimanja potencijalnih uporabnikov ali kupcev ki se obrnejo Društvu z željo, da ih se informira ali ponudi doličene izdelke ali storitve.
Pravna podlaga za zbiranje v opisanemu primeru je dovoljenje uporabnika ali kupca.

Časovno trajanje shranjevanja in obdelave osebnih podatkov;
Odvisno od namena in pravni osnovi na kateri se zbirajo osebni podatki uporabnika ali kupca, Društvo je v določenih slučajih obvezno čuvati osebne podatke določeno časovno obdobje, ki jih za določen namen predpisujejo pristojni predpisi  ali s prenehanjem namena zaradi katerega se zbirajo. Z istekom zakonskega roka ki obvezuje Društvo na čuvanje posamičnih osebnih podatkih ali s prenehanjem namena, isti se brišejo.

V slučaju, če se zdi, da je osnova za zbiranje in obdelava  podatkov v interesu Društva ali pristanek uporabnika ali kupca, osebni podatki se čuvajo vnasledjem vremenskem obdobju:

 1. a) podatki o obstoječih uporabnikih ali kupcih: v času trajanja pogodbenega odnosa in 6 mesecev po prekinitvi;
  b) podatki o potencialnih uporabnikih ali kupcih: 3 mesece;

Podatki kateri se obdelujejo na legitimnosti interesov Društva ali privolitve uporabnika, kupca se lahko brišejo pred istekom roka navedenega v tej politiki. V primeru da brisanje zahteva uporabnik,kupec, ker se ne strinja z določeno obdelavo.

Pravice uporabnika/kupca

Pravica do dostopa osebnih podatkov

Društvo kod voditelj obdelave se obvezuje na temelju pisne zahteve uporabnika ali kupca, ki  v elektronski pošti odbije zahtevo, omogoči dostop njihovim osebnim podatkom katere obdeluje, da ih obvesti o namenu obdelave osebnih podatkov, o vrsti osebnih podatakov kateri se obdelujejo, o prijemnikih ali kategorijah prijemnika kateremu se, ali se bododelili osebni podatki, o predvidevanemu časovnemu obdobju obdelave ter kriterijih, ki določajo to obdobje.

Pravica na popravek netočnih podatkov

Društvo kot voditelj obdelave omogoča popravek netočnih osebnih podatkov v vsakem posamičnem slučaju kadar se potrdi, da so zbrani osebni podatki o uporabniku ali kupcu netočni, ali je prišlo spremembe podatkov uporabnika ali kupca.

Pravica na brisanje osebnih podatkov

Društvo bo osebne podatke uporabnika ali kupca izbrisalo v naslednjih primerih:

 • ko osebni podatki uporabnika ali kupca niso več nujni za ispolnjevanje namena obdelave,oziroma prekinitev namena obdelave;
 • ko uporabnik ali kupec povleče pristanek kot zakonsko osnovo za obdelavo podatkov a druga zakonska osnova za obdelavo podatkov ne obstaja;
 • ko uporabnik ali kupec vloži ugovor zoper obdelave podatkov (poglej več pod naslovom Pravica do ugovora)
 • ko s osebni podatki nezakonito obdelani;
 • ko se osebni podatki moraju brisati zaradi ispolnjvanja zakonskih obvez iz zakona Evropske unije ali zakon države članice katere je voditelj obdelave podatkov;
 • ko so osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo usluge informacijske družbe glede pristanka otroka.

Pravica na omejenost obdelave podatkov

 

Omejenost obdelave podatkov bo Društvo omogočilo v slučajih, kadar uporabnik ali kupec oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita a uporabnik ali kupec ne želi brisanje podatkov, želi omejenost njihove uporabe, kadar voditelj obdelave ne rabi več osebne podatke za obdelavo, ali uporabnik zahteva podatke za ustvaritev zakonskih zahtev, kot v primeru kadar uporabnik ali kupec vloži prigovor na obdelavo osebnih podatkov ba temelju  legitimnosti in interesu Društva, vključno z izdelavo uporabniškega profila.

Pravica do ugovora

Uporabnik ali kupec ima pravico vložiti ugovor na obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim,če se podatki obdelujejo za potrebe legitimnega interesa voditelja obdelave. V tem primeru bo Društvo, kot voditelj obdelave, prenehalo obdelovati osebne podatke, razen če se dokaže, da obstajajo prepričljivi, legitimni razlogi za obdelavo osebnih podatkov glede na pravice uporabnika ali kupca, v primeru kadar obdelava podatkov služi za uveljavljanje , uresničevanje aliobrambo pravnih zahtevkov.

Če se osebni podatki uporabnika ali kupca obdelujejo direktne potrebe marketinga, uporabnik ima v vsakem trenutku pravico vloge ugovora na obdelavo za direktne potrebe marketingan predvsem,če se osebni podatki uporabijo za izdelavo profila.

Kje se osebni podatki obdelujejo

Osebne podatke uporabnika ali kupca Društvo obdeluje v Hrvaški Republiki.

Pod katerimi pogoji se osebni podatki delijo tretjim osebam

Osebne podatke uporabnika ali kupca Društvo deli tretjim osebam (vključno s pristojnimi organi) samo v naslednjih primerih:

 1. a) s soglasjem uporabnika ali kupca;
  b) za ispolnitev zakonskih obveznosti Društva;
  c) kadar je taka obdelava nujna zaradi zaščite ključnih interesov uporabnika ali kupca.

Upravljanje soglasij

Aktivna vloga uporabnika ali kupca glede zaščite privatnosti z dobrovoljnim soglasjem, posebno informiranega in ne dvosmislenega izražavanja želj anketiranca kateri z jasno izjavo in potrdilom daje soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Upravljanje soglasij pomeni možnost, da uporabnik ali kupec aktivno in ne z dvosmisleno, pooblasti Društvo na zbiranje in obdelavo določenih osebnih podatkov za en ali več namenov (soglasje anketiranca), oziroma, da na enak način umaknesoglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, v en ali več namenov.

Na koga se obrniti

V primeru katerih koli vprašanj o zaščiti osebnih podatkov od strani Društva, uporabniki ali kupci se lahko obrnejo na uslužbenca za sigurnost osebnih podatkov, preko elektronske pošte  na e-mail naslov: dora@doratrgovina.si

ali pismeno na naslov:

DEKORATIVNA TOČKA d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Ulica svete Doroteje 76, 10297 Jakovlje, Hrvaška

Spremembe in dopolnila Politike zasebnosti

Društvo ima pravico spremeniti ali dopolniti  Politiko kadar koli, brez posebnega obvestila zainteresiranm osebam. Zaradi tega je priporočilo, da vsi zainteresirani redno preverjajo vsebino web-strani Društva zaradi informiranosti glede aktualne vsebine te Politike.

V Jakovlju, maj 2018. leta.
DEKORATIVNA TOČKA d.o.o.